foobar
Danh sách mong muốn

foobar

Thương hiệu: Đang cập nhật   |   Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Mô tả đang cập nhật

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

Cảm Biến Nhiệt Độ Không Tiếp Xúc GY-906 BAA MLX90614ESF được sử dụng với Arduino hoặc bất kỳ bộ vi điều khiển nào có thể kết nối với nó thông qua chuẩn I2C. 

\n

Đường dẫn thư viện Adafruit_MLX90614

\n

Thông số kỹ thuật Cảm Biến Nhiệt Độ Không Tiếp Xúc GY-906 BAA MLX90614ESF

\n
  \n
 • Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ 125°C
 • \n
 • Phạm vi đo nhiệt độ: -70°C ~ 380 °C 
 • \n
 • Độ chính xác: ±0.5 ° C
 • \n
 • Có chế độ ngủ để tiết kiệm điện năng
 • \n
 • Đầu ra PWM có thể điều chỉnh
 • \n
 • Không cần tiếp xúc với vật thể cần đo
 • \n
 • Kích thước: 17 x 12mm
\n

Video hướng dẫn sử dụng sản phẩm

\n

\n

Hình ảnh sản phẩm Cảm Biến Nhiệt Độ Không Tiếp Xúc GY-906 BAA MLX90614ESF

\n

\n

Code Aruino :

\n

Chân data của các Module thu kết nối chân 11 của Arduino Mở Serial Monitor, chọn No line ending, baud 9600 Dùng Remote hồng ngoại để kiểm tra tín hiệu

\n
 #include <Wire.h>
\n#include <Adafruit_MLX90614.h>
\nAdafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614();
\n#include <LiquidCrystal_I2C.h>
\nLiquidCrystal_I2C lcd(0X27,16,2); //SCL A5 SDA A4
\n#define Baocoi (7)
\nvoid setup() {
\n//Serial.begin(9600);
\nmlx.begin();
\nlcd.init();
\nlcd.backlight();
\nlcd.setCursor(2,0);
\nlcd.print(\"DIEN TU DAT\");
\npinMode(Baocoi, OUTPUT);
\n}
\nvoid loop() {
\nfloat nhietdo;
\ndelay(100);
\nlcd.setCursor(0,1);
\nlcd.print(\"Nhiet Do\");
\ndelay(100);
\nnhietdo = mlx.readObjectTempC();
\nnhietdo=nhietdo+1.1;// chỉnh sai số
\nif(nhietdo>=37.8){digitalWrite(Baocoi, HIGH);} //nhiệt độ báo còi
\nelse {digitalWrite(Baocoi, LOW);}
\nlcd.setCursor(9,1);
\nlcd.print(nhietdo);
\ndelay(100);
\n}
\n
 
\n

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây